Inwoners voor elkaar

Inwoners voor elkaar

Wil je graag hulp of wil je juist hulp bieden?

In de gemeente Zuidplas zijn veel vrijwilligers actief. Vrijwilligerswerk betekent contact en interesse in elkaar. We kunnen allemaal vrijwillig iets voor een ander doen en als we hulp nodig hebben is het fijn als je hierom kunt vragen. Dit geldt voor zowel jong als oud!

Bekijk het aanbod
  • Afbeelding 1
  • Afbeelding 2
  • Afbeelding 3
  • Afbeelding 5
  • Afbeelding 4

Leven doe
je SAMEN

Wil je iets leuks doen? Wil je iets leren? Wil je helpen of kan Welzijn Zuidplas jou helpen?

Welzijn Zuidplas is de welzijnsorganisatie voor jong en oud in Zuidplas. Onder Welzijn Zuidplas valt het jeugd- en jongerenwerk, het ouderenadvies, het mantelzorg steunpunt en het Vrijwilligers Informatie Punt. Ook werken de formulierenbrigade en de sociaal raadslieden vanuit Welzijn Zuidplas. Welzijn Zuidplas streeft naar een inclusieve samenleving met een sterke sociale cohesie, waarin elke inwoner zijn talent kan ontwikkelen, naar vermogen meedraait in de maatschappij en bereid is iets voor een ander te betekenen. Dit wil Welzijn Zuidplas bereiken door inwoners, vrijwilligers en organisaties met elkaar te verbinden door gezamenlijk activiteiten, diensten en producten te ontwikkelen die de leefbaarheid en het welzijn van inwoners bevorderen.

Meer over Welzijn Zuidplas