Adempauze voor mantelzorgers

De gemeente Zuidplas ondersteunt graag mantelzorgers. Hulp bij Huishouden-toelage (HHT) is daar een voorbeeld van. Mét de gemeente is er bij Steunpunt Mantelzorg een proefproject gestart met de naam SaaM. Via SaaM kunt u tegen een vergoeding van €5,-- p/u lichte begeleiding krijgen. Deze ondersteuning (die u voor max. 4 uur per week kunt krijgen) kan aangevraagd worden bij steunpunt Mantelzorg. Er is geen indicatie voor nodig. Hieronder staat de folder van SaaM.