Banner

Meer over Welzijn Zuidplas
Welzijn Zuidplas is een samenwerkingsverband van twee rechtspersonen:
- stichting Samen Zuidplas
- vereniging NPV, afdeling Zuidplas
Binnen het samenwerkingsverband is de stichting de ontvanger van de gemeentelijke subsidie en de werkgever. De NPV is verantwoordelijk voor de inhoudelijk aansturing van de taken en medewerkers die rondom ‘zorg’ actief zijn, terwijl stichting Samen Zuidplas de inhoudelijke aansturing heeft op alle andere taken binnen het samenwerkingsverband. De besturen van stichting Samen Zuidplas en de NPV hebben regelmatig overleg met elkaar. Ofschoon alle medewerkers een eigen takenpakket hebben, wordt er onderling veel samengewerkt en is er één team. Marije
Dirksen fungeert als teammanager. De medewerkers van Welzijn Zuidplas en de besturen van stichting Samen Zuidplas en NPV hebben regelmatig contact met de gemeente, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau.


Meer over stichting Samen Zuidplas
Stichting Samen Zuidplas is een instelling die tot 1 april 2016 stichting Jeugdwerk Zuidplas heette. Deze stichting is opgericht in 1977. Tot 2003 was de stichting vooral bestemd voor de instandhouding van de jeugdsoos Taverna aan de ’s-Gravenweg. Vanaf 2003 is de stichting verantwoordelijk geworden voor het uitvoerende jeugdbeleid in toen nog de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel. Geleidelijk aan is de organisatie verder gegroeid en zijn daar steeds meer taken op het gebied van het jeugdwerk bij gekomen. Begin 2010 is de jeugdsoos Taverna aan de ’s-Gravenweg verruild voor het nieuwe jeugdcentrum ’t Blok aan het IJsermanpad, welk gebouw ook voor andere doelgroepen dan alleen jeugd is bestemd. Na de gemeentelijke fusie (Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht en Zevenhuizen-Moerkapelle) in 2010 is het werkgebied van de stichting uitgebreid tot de nieuwe gemeente Zuidplas. Ook na de fusie is het takenpakket nog iets verder uitgebreid. In het kader van de transitiewetgeving op het gebied van WMO, participatie en jeugd die in 2015 is ingevoerd, heeft de stichting zich georiënteerd op haar nieuwe rol in de gemeente. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de stichting samen met de NPV tot Welzijn Zuidplas is gekomen.

Er zijn ruim 140 vrijwilligers actief bij Stichting Samen Zuidplas. Daarnaast zijn er nog ruim 150 vrijwilligers inzetbaar via de NPV en zo’n 60 vrijwilligers inzetbaar via de dienst ‘Inwoners voor elkaar’ van het VIP. Bij elkaar zijn er via Welzijn Zuidplas zo'n 350 vrijwilligers actief binnen het sociaal domein.


De stichting Samen Zuidplas is ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 41172163. De stichting is gevestigd aan het IJsermanpad 1, 2911 PH Nieuwerkerk aan den IJssel. Correspondentieadres Postbus 191, 2910 AD Nieuwerkerk aan den IJssel.

 

Stichting Samen Zuidplas heeft de ANBI status, RSIN 8041 42 166


Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Ben de Deugd: voorzitter
Abdes el Azzouzi: secretaris
Ludo Commijs: penningmeester
Jan Ambachtsheer: algemeen bestuurslid
Joke van Gelderen: algemeen bestuurslid
Saskia Lavooij: algemeen bestuurslid


Wilt u in contact treden met het bestuur van stichting Samen Zuidplas, neemt u dan contact op met Marije Dirksen via marije@welzijnzuidplas.nl of 06-48976117.


Meer over de NPV Zuidplas
De Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zuidplas is in 2010 ontstaan uit een fusie van de afdelingen Nieuwerkerk aan den IJssel (sinds 1989) en Moerkapelle-Zevenhuizen (sinds 1987). De NPV Zuidplas is aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie NPV. De vereniging in Zuidplas is een zelfstandige vereniging met ongeveer 600 leden.


De NPV heeft als motto ‘Zorg voor het leven‘. De doelstelling van de vereniging is om ‘vanuit de Bijbelse opdracht en in navolging van Jezus Christus bij te dragen aan de zorg voor het leven, ongeacht de levensfase of de kwaliteit van leven’.


De vrijwillige thuishulp is het hart van de activiteiten van de vereniging.  Ruim 150 vrijwilligers zijn actief bij het ondersteunen van mantelzorgers en het bieden van praktische hulp aan alle inwoners van de Zuidplas, ongeacht hun levensovertuiging. In elk van de dorpen wordt dit werk door meerdere personen gecoördineerd.


Daarnaast worden er thema-avonden gehouden over actuele thema’s en levensvragen die kunnen spelen op het gebied van gezondheid en ziekte.

De NPV heeft in 2011 in overleg met de gemeente Zuidplas het mantelzorgsteunpunt opgericht.


Nadat in 2015 de gemeenten binnen de WMO meer verantwoordelijkheid kregen voor zorg, participatie en jeugdzorg voor hun eigen inwoners heeft de NPV zich georiënteerd op haar nieuwe rol in de gemeente Zuidplas. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het vormgeven van Welzijn Zuidplas, samen met stichting Samen Zuidplas.


De Nederlandse Patiëntenvereniging Afdeling Zuidplas is ingeschreven in het handelsregister onder kvK-nummer 40465402. Het correspondentieadres is: Oosteinde 55, 2841 AA Moordrecht.


Het bestuur van de NPV bestaat uit:

Mart Sinke: voorzitter

Marc Zwemer: secretaris

Ad Schouten: penningmeester

Wim van Dorp: adviesraad sociaal domein

Huib den Hollander: ledencontact

Maurice Heijboer: beleid

Anita Sonneveld: vrijwillige thuishulp

Anneke van der Spek: thema-avonden

 

Wilt u in contact treden met het bestuur van de NPV Zuidplas, neemt u dan contact op met Inge Vente via communicatie@npvzuidplas.nl 


Meer informatie over de NPV Zuidplas en haar werkzaamheden is te vinden op www.npvzuidplas.nl. Meer informatie over de landelijke NPV is te vinden op www.npvzorg.nl.