Banner

Alzheimer café
Het Alzheimer café is een trefpunt in nieuwerkerk aan den IJssel (Woonzorgcentrum de Meander, Boslaan 1) voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie en over de mogelijkheden voor hulp. Dit in een gemoedelijke sfeer. Het doel van het Alzheimer café is, naast lotgenotencontact ook informatie bieden en ervaringen uitwisselen.

 
Elke bijeenkomst wordt er een bepaald thema met betrekking tot dementie besproken. Dit thema wordt uitgewerkt in de vorm van een interview door een gespreksleider met een gastspreker. Kom gerust eens kijken. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. Heeft u vervoer nodig, of heeft u andere vragen dan kunt u contact opnemen: telefoon: 0180 310050.

 
De indeling van de avond is steeds hetzelfde:
- 19.00 uur       Welkom met koffie en thee
- 19.30 uur        Het informatieve gedeelte van de avond
- 20.00 uur       Pauze, koffie en thee en onderling contact
- 20.30 uur       Vragen stellen aan de deskundige en verdere discussie
- 21.00 uur        Informeel samenzijn, eventueel contact leggen met aanwezige hulpverleners en “napraten”


U kunt op de activiteitenagenda kijken, wanneer het volgende Alzheimercafé is.


Ervaringsverhalen
Avondschemering (deel 1)
Mental remedie (vevolg van deel 1)
Boosheid
Muziek is emotie
Utrechtse wandeling

Hetty de Bie 06-18426957