Banner

Waardering
In Nederland zijn er 3,7 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Liefst 750.000 mantelzorgers zorgen zelfs meer dan 8 uur per week voor iemand en doen dat langer dan 3 maanden. Vaak combineren ze dat met een betaalde baan. Omdat de zorg zich over het algemeen richt op bekenden, vinden deze mantelzorgers hun werk vaak vanzelfsprekend, maar dat is het niet.
Daarom wordt de mantelzorger regelmatig in het zonnetje gezet.


Dag van de Mantelzorg.

Op meer dan 200 plaatsen in Nederland worden mantelzorgers feestelijk bij elkaar gebracht en wordt er waardering uitgesproken voor hun bijzondere werk. Ook Welzijn Zuidplas organiseert jaarlijks de Mantelzorgdag. Een speciale dag om de mantelzorgers eens extra in het zonnetje te zetten, gericht op alle leeftijden. Elk jaar worden er andere activiteiten georganiseerd en er is altijd van alles te beleven!


Waarderingsmomenten in elk dorp.

Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd om elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld tijdens een high tea voor mantelzorgers. Of tijdens een workshop Groene Vingers. Deze momenten worden georganiseerd om de mantelzorger een compliment te geven voor wat hij doet voor degene die bij hem hoort.


Thema bijeenkomsten.

Enkele keren per jaar is er een bijeenkomst waar een thema centraal staat waar alle mantelzorgers mee te maken hebben. Dit kan gaan over de regelingen binnen de gemeente of over de draagkracht en draaglast van de mantelzorger. Samen worden we wijzer!