Banner

Mantelzorger bent u als u langdurig en onbetaald zorgt voor een partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Het kan bijvoorbeeld gaan om zorg/hulp in geval van een chronische ziekte, handicap of dementie. Kenmerkend daarbij is dat u voor iemand zorgt vanuit een persoonlijke band. Toch is het denkbaar, dat de zorg intensief en belastend wordt voor uzelf en/of gezin. Speciaal voor het verlichten van mantelzorgers in de gemeente Zuidplas, werken we bij Welzijn Zuidplas met mantelzorgconsulenten.

 
Voor wie is de mantelzorgconsulent?
- Alle mensen - jong en oud -  die zorg geven aan iemand uit hun omgeving en dat al langere tijd doen.
- Mensen die dit doen in de gemeente Zuidplas.
- Mantelzorgers met vragen over zorg en welzijn, financiën, respijtzorg, vakantiemogelijkheden etc.

 
Wat doet de mantelzorgconsulent?
In een eerste gesprek zal de mantelzorgconsulent vooral luisteren naar uw verhaal. Soms gaat het om emotionele steun en is een luisterend oor of advies genoeg voor dat moment; soms bespreken we de mogelijkheid van andere soorten van hulp. Bijvoorbeeld respijtzorg of de inzet van vrijwilligers om u te verlichten. Wij willen u zo ondersteunen dat u genoeg veerkracht houdt om de zorg vol te houden. Ook kun u bij ons terecht voor onafhankelijke cliëntondersteuning.

Verder geven we informatie over activiteiten, financiën, het laatste nieuws en belangrijke ontwikkelingen voor mantelzorgers. Ook organiseren we (samen met andere organisaties) bijeenkomsten, zoals het Alzheimer Café. Regelmatig zijn er bijeenkomsten voor lotgenotencontact.


Hoe bereikt u de mantelzorgconsulent?
Bij Welzijn Zuidplas zijn drie mensen parttime werkzaam in het Steunpunt Mantelzorg. U kunt ons bellen of mailen als u een vraag heeft, of schrijf u hier in.

 

Welzijn Zuidplas

Meidoorn 1a,

2912 RE Nieuwerkerk aan de IJssel

0180-310050

mantelzorg@welzijnzuidplas.nl

Joke Deelen 06-52834685

Hetty de Bie 06-18426957

Annelies Simons 06-43030437