Banner

De Postkamer

Formulieren invullen kan een opgave zijn, waar je echt even voor moet gaan zitten. Soms lukt dat alleen, maar het kan ook voorkomen dat je hierbij advies of hulp nodig hebt. Bij de formulierenbrigade van Welzijn  Zuidplas krijgt u hulp bij het invullen van soms lastige formulieren. Ook kunt u hulp krijgen bij het aanvragen van vergoedingen voor minima. De formulierenbrigade bestaat uit geschoolde vrijwilligers. De formulierenbrigade is er voor iedere inwoner van de gemeente Zuidplas. Wel blijven inwoners zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevulde gegevens, de ondertekening en verzending van de formulieren.

'De Postkamer'

Inloopspreekuren

Hulp voor wie?
De Postkamer wordt bemand door getrainde vrijwilligers van de formulierenbrigade en is er voor iedereen die een vraag heeft over:

- een brief

- (het ordenen van ) administratie

- het invullen van (digitale) formulieren zoals

- aanvragen zorg- of huurtoeslag

- aanvraag (bijzondere) bijstand

- aanvraag langdurigheidstoeslag

- aanvraag heffingskortingen bij de belastingdienst

aanvragen van tegemoetkomingen, zie hieronder 


In Zuidplas zijn er diverse organisaties die u een steuntje in de rug kunnen geven. Is uw netto inkomen lager dan op € 1
.290,- (alleenstaande (ouder) of € 1.844,- als u getrouwd bent of samen woont? Dan kunt u onder aanvullende voorwaarden in aanmerking komen voor een deel van de onderstaande voorzieningen.  

 

Lokale voorzieningen / tegemoetkomingen 

- Huiswerk- en examenbegeleiding Nieuwerkerk a/d IJssel: Wekelijks, gratis huiswerkbegeleiding voor leerlingen uit kwetsbare doelgroepen.  

- Brains: een leuk en leerzaam naschools activiteitenaanbod voor alle leerlingen in Zuidplas. 

- Cadeaukast: Kinderen van 1 t/m 12 jaar, uit een gezin met een minimum inkomen, kunnen hier een verjaardagscadeau uitzoeken. 

- Cupcakes voor Kids: Kinderen die voor de Cadeaukast in aanmerking komen, krijgen via ‘Cupcakes voor Kids’ een traktatie voor school en taart voor hun verjaardag. 

- Kledingbank Nieuwerkerk a/d IJssel: 2 keer per jaar is er in samenwerking met ‘Koffie Enzo’ een kinderkledingbeurs. 

- Sport- en Cultuurfonds: geeft kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar mogelijkheid om deel te nemen aan een sport of cultuur (o.a. dans/muziek).  

- Stichting Leergeld: een fiets vanaf het voortgezet onderwijs, een laptop aan kinderen vanaf groep 7 en een aanvulling op schoolkosten en sport en cultuur.  www.samenvoorallekinderen.nl  

- Rotterdampas; geeft korting of zelfs gratis toegang tot leuke uitjes en culturele activiteiten. Voor minima is de pas € 5,- voor volwassenen en gratis voor kinderen t/m 17 jaar. 

- Stichting Jarige Job; Zijn mensen bekend bij Zuidplas Helpt of St. Leergeld dan krijgen kinderen tot 12 jaar een cadeautje.  

- Stichting Zuidplas Helpt; voor het aanvragen van een Voedselpakket en Noodpakket. 

- Boodschappenkast; voor mensen met een laag inkomen die door onvoorziene omstandigheden tijdelijk moeilijk kunnen rondkomen is het mogelijk om boodschappen te krijgen via de boodschappenkast. 

- 2e Kanswinkel Moerkapelle: voor een klein bedrag zijn er meubelen etc te koop.  

- Non-food bank Gouda: voor een klein bedrag zijn er meubelen etc te koop.  

- Bibliotheek De Groene Veenen: biedt diverse gratis trainingen en cursussen voor taal, computervaardigheden en het zoeken van werk.  

- www.zuidplas.nl/kindpakket Hebt u kinderen en moet u leven met een krappe beurs. Hier is een overzicht geplaatst voor alle tegemoetkomingen voor kinderen.


Tegemoetkomingen
vanuit de gemeente Zuidplas, IJsselgemeente;   

- Tegemoetkoming schoolkosten voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar. 

- Collectieve Zorgverzekering Voor inwoners met een laag inkomen of chronisch zieken heeft de gemeente een collectieve zorgverzekering afgesloten bij VGZ. 

- Individuele inkomenstoeslag; een geldbedrag voor inwoners die de afgelopen drie jaar een inkomen hebben op bijstandsniveau.   

- Individuele studietoeslag; een geldbedrag voor mensen die door hun functiebeperking niet in staat zijn om naast hun studie via een bijbaan het minimumloon te verdienen.   

- Bijzondere bijstand; voor een aantal specifieke bijzonder noodzakelijke kosten, die u niet vergoed krijgt en zelf niet kunt betalen. 

- Aanvullende bijstand; een aanvulling op uw inkomen tot bijstandsniveau als u onvoldoende inkomen hebt. 

- Tegemoetkoming kosten kinderopvang; onder bepaalde voorwaarden kunt u een tegemoetkoming aanvragen voor de eigen bijdrage van de kinderopvang. 

- Woonkostentoeslag; soms kunt u tijdelijk geen of niet de maximale huurtoeslag van uw huurwoning krijgen. U kunt dan wellicht een woonkostentoeslag aanvragen.  

- Kwijtschelding aanslag afvalstoffenheffing/vastrecht;  u kunt onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor kwijtschelding van uw afvalstoffenheffing van de gemeente Zuidplas. 

- Kwijtschelding Regionaal Belasting Groep; u kunt onder bepaalde voorwaarden kwijtschelding aanvragen als u een inkomen hebt op bijstandsniveau. 

 

Hulp waar?

Moordrecht: Vrijdag 10:00-12:00 uur.

Locatie: De Kraal (CJG gebouw), Prinses Beatrixstraat 15a.

 

Moerkapelle (oneven weken): Donderdag 09:30-11:00 uur.

Locatie: Dorpshuis Op Moer, Raadhuisstraat 40 

 

Nieuwerkerk aan den IJssel : Maandag 13:00-15:00 uur.

Locatie: Welzijn Zuidplas, Meidoorn 1a

 

Zevenhuizen (oneven weken): Donderdag 13:00-14:30 uur.

Locatie: Dorpshuis Swanla, Burgemeester Klinkhamerweg 86.

 

Telefonisch spreekuur

Op maandag van 12.00-14.00 uur en donderdag tussen 9.00 uur en 11.00 uur via telefoonnummer 06 - 14417050. 

Anita Markus 06-14417050