Banner

De Postkamer

Formulieren invullen kan een opgave zijn, waar je echt even voor moet gaan zitten. Soms lukt dat alleen, maar het kan ook voorkomen dat je hierbij advies of hulp nodig hebt. Bij de formulierenbrigade van de gemeente Zuidplas krijgt u hulp bij het invullen van soms lastige formulieren. De formulierenbrigade bestaat uit geschoolde vrijwilligers. De taal, de hoeveelheid regels en uitzonderingen kunnen voor verwarring en onbegrip zorgen. En dat maakt het moeilijk om ergens voor in aanmerking te komen. De formulierenbrigade is er voor iedere inwoner van de gemeente Zuidplas. Wel blijven inwoners zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevulde gegevens, de ondertekening en verzending van de formulieren.

'De Postkamer'

Inloopspreekuren

Hulp voor wie?
De Postkamer wordt bemand door getrainde vrijwilligers van de formulierenbrigade en is er voor iedereen die een vraag heeft over:

- een brief

- (het ordenen van ) administratie

- het invullen van (digitale) formulieren zoals

- aanvragen zorg- of huurtoeslag

- aanvraag (bijzondere) bijstand

- aanvraag langdurigheidstoeslag

- aanvraag heffingskortingen bij de belastingdienst

- kwijtschelding gemeentelijke belastingen, enzovoort

 

Hulp waar?

Moordrecht: Vrijdag 10:00-12:00 uur.

Locatie: De Kraal (CJG gebouw), Prinses Beatrixstraat 15a.

 

Moerkapelle (oneven weken): Donderdag 09:30-11:00 uur.

Locatie: Dorpshuis Op Moer, Raadhuisstraat 40 

 

Nieuwerkerk aan den IJssel : Maandag 13:00-15:00 uur.

Locatie: Welzijn Zuidplas, Meidoorn 1a

 

Zevenhuizen (oneven weken): Donderdag 13:00-14:30 uur.

Locatie: Dorpshuis Swanla, Burgemeester Klinkhamerweg 86.

 

Telefonisch spreekuur

Op maandag van 12.00-14.00 uur en donderdag tussen 9.00 uur en 11.00 uur via telefoonnummer 06 - 14417050. 

Anita Markus 06-14417050