Banner

In de gemeente Zuidplas is onafhankelijke cliëntondersteuning geregeld. De ondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle levensgebieden.


Ondersteuning op alle gebieden
Heeft u ondersteuning nodig op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen? Dan kunt u hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner die uw belangen behartigt. Je kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij:

- Een gesprek met de gemeente;
- Een (voor)onderzoek voor Wmo-ondersteuning;
- Een aanvraag voor een maatwerkvoorziening;
- Afspraken met zorgaanbieders als u een maatwerkvoorziening heeft. 


Gratis voor de cliënt
Je hoeft zelf niet te betalen voor de hulp van een cliëntondersteuner. De gemeente betaalt de cliëntondersteuning, maar deze persoon is wel onafhankelijk van de gemeente.


Wie is de cliëntondersteuner?

 Naast Welzijn Zuidplas is er in de gemeente Zuidplas nog  een aantal instellingen die zich met cliëntondersteuning bezighouden.

- MEE Midden-Holland
- KernKracht
- SAZ

Joke Deelen 06-52834685