Banner

De Wet meldcode huiselijk geweld en (kinder)mishandeling

De werknemers van Welzijn Zuidplas hebben leren werken met de meldcode. Op alle leeftijden zijn er mensen die met huiselijk geweld en mishandeling te maken krijgen. In de Wet meldcode huiselijk geweld en mishandeling is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met kinderen, volwassenen en ouderen moet werken met een meldcode. In zo’n meldcode staat wie wanneer welke stappen zet bij een vermoeden van mishandeling of huiselijk geweld. Een vermoeden is genoeg om deze zorgen te delen.


De meldcode bestaat uit vijf verplichte stappen
1. Signalen van huiselijk geweld en (kinder)mishandeling in kaart brengen. 
2. Overleggen met collega's en zo nodig ook overleggen met Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en (kinder)mishandeling of met een letseldeskundige. 
3. Gesprek voeren met de persoon waarbij mishandeling is gesignaleerd of met de ouders. 
4. Aard en ernst van het huiselijk geweld of de (kinder)mishandeling wegen. Bij twijfel overleggen met Veilig Thuis. 
5. Beslissen: hulp organiseren of melden.


Welzijn Zuidplas heeft een getrainde Aandachts Functionaris (AF) huiselijk geweld en (kinder)mishandeling. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de implementatie van de meldcode huiselijk geweld en (kinder)mishandeling. Zij coördineert het signaleringsproces en de verwijzing en zorg rondom het kind, het gezin en of de oudere bij een vermoeden van huiselijk geweld en mishandeling. Daarnaast is de Aandachts Functionaris vraagbaak voor de andere medewerkers, en geeft advies over de aanpak, zowel beleidsmatig als uitvoerend.

Vrijwilligers in het welzijnsveld in de gemeente Zuidplas die geweld en (kinder)mishandeling signaleren of hier vragen over hebben kunnen bij het eventueel ontbreken van een Aandachts Functionaris binnen de eigen organisatie bij Welzijn Zuidplas terecht voor advies over het gebruik van de meldcode.

 

Jolanda van der Maas 06-39882659