Banner

Bij de Sociaal Raadsvrouw kunnen inwoners van de gemeente Zuidplas terecht met vragen of problemen op sociaaljuridisch gebied. Sociaal raadslieden kunnen u volstrekt onafhankelijk adviseren. De hulp is gratis en de vertrouwelijkheid gewaarborgd.

Welke vragen kan ik stellen aan de Sociaal Raadsvrouw:

-Mijn uitkering is gestopt, is dit terecht?

-Ik krijg geen kinderopvangtoeslag meer, hoe kan dit?

-Mijn bijstandsuitkering is erg laag, dit kan toch niet?

-Ik heb bijzonder bijstand aangevraagd, deze is afgewezen. Hoe kan ik bezwaar maken op dit besluit?

-Mijn kwijtschelding aanvraag voor aanslag RBG of gemeente is afgewezen. Hoe kan ik hiertegen in beroep gaan?

-Vanwege een openstaande schuld is beslag gelegd op mijn uitkering / inkomen. Hierdoor kan ik niet rondkomen, wat kan ik hiertegen doen?

-Ik heb mij ziekgemeld bij mijn werkgever, maar mijn werkgever wil dat ik weer ga werken. Wat moet ik doen?  


Dit is slechts een greep uit de vele vragen die gesteld kunnen worden aan de Sociaal Raadsvrouw.


Voor welke onderwerpen kan ik hulp vragen bij de sociaal raadslieden?

- Werk
- Uitkeringen
- Wonen
- Belastingen
- Consumentenzaken
- Familierecht
- Juridische zaken

Wat doet de sociaal raadsman of -vrouw met mijn vraag?

- Informatie geven
- Adviseren
- Helpen bij het invullen van formulieren
- Helpen met het schrijven van een brief
- Een bezwaarschrift of een klacht indienen
- Voor verdergaande hulp naar de juiste instantie verwijzen
- Bemiddelen


Kan ik altijd hulp krijgen van sociaal raadslieden?

U kunt Sociaal Raadsvrouw benaderen met zeer uiteenlopende vragen. Op verreweg de meeste daarvan geven de sociaal raadslieden antwoord. Soms bent u echter meer gebaat met gespecialiseerde hulp. Zo hebt u in juridische procedures vaak een advocaat nodig. Of krijgt u voor hulp bij uitoefening van een zelfstandig beroep een verwijzing naar beroepsorganisaties, Kamer van Koophandel of advocatuur.
Wanneer de Sociaal raadsvrouw vindt dat er gespecialiseerde hulp nodig is voor het oplossen van uw probleem, dan zorgen zij er voor dat uw vraag op de juiste plek terecht te komt.


Papieren meebrengen

Heeft u formulieren of brieven die met uw vraag te maken hebben, dan is het nuttig om die bij uw bezoek mee te nemen. Sociaal raadslieden houden in de regel uw papieren niet in bewaring. Wel kunnen kopieën gemaakt worden als dat voor de verdere behandeling van uw vragen nodig is.

Afspraak maken
Contact opnemen voor een afspraak kan op maandag van 12.00-14.00 uur en donderdag tussen 9.00 uur en 11.00 uur via telefoonnummer 06 - 14417050. Je kunt ook een afspraak maken via de mail raadendaad@welzijnzuidplas.nl.

 

Serife Acar 06 -14417050