Banner

Wat is een VOG? 
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. 

Waarvoor is een VOG nodig? 
Een VOG is in sommige gevallen wettelijk verplicht. Bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie waarin gewerkt wordt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Je kunt als organisatie je vrijwilligers vragen een VOG te overhandigen voordat zij starten met hun vrijwilligerswerk. 

- Gratis VOG voor vrijwilligers 
VOG voor natuurlijke personen (VOG NP) 
VOG voor rechtspersonen (VOG RP) 

Gratis VOG 
Organisaties die met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of andere kwetsbare doelgroepen werken, kunnen via www.gratisvog.nl gratis een VOG aanvraag doen voor hun vrijwilligers.  
Voor deze gratis aanvraag moet de organisatie wel aan een aantal criteria voldoenLees hier de voorwaarden.  

Wat is een preventief beleid? 
Zowel Vereniging NOV als NOC*NSF heeft een stappenplan waarmee je kunt werken aan de veiligheid binnen je organisatie. Deze stappenplannen lijken erg op elkaar, maar de één is voor de sport en de ander voor het brede vrijwilligerswerk.  
Deze stappenplannen zijn nu nog voornamelijk gebaseerd op het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar de regeling wil ook ander grensoverschrijdend gedrag voorkomen 

Kijk hier voor beleidsadviezen van NOC*NSF 

Kijk hier voor beleidsadviezen van Vereniging NOV 

E-herkenning 
Organisaties die niet in aanmerking komen voor een gratis VOG kunnen middels e-Herkenning digitaal VOG’s aan te vragen. De aanvragen zijn niet gratis, maar de kosten van de aanvraag zijn € 7,50 lager dan aanvragen via de gemeente. Voor een organisatie met veel vrijwilligers kan deze vorm van aanvragen een behoorlijk rendement opbrengen. De kosten voor eHerkenning bedragen minimaal € 10,00 per jaar per organisatie. De organisatie of vereniging moet wel een inschrijfnummer hebben bij de KvK. Klik hier voor meer informatie over eHerkenning. 

 

Contact 
Het VIP is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur. Je kunt ons bereiken via het telefoonnummer: 06-14763409. Een mail sturen kan natuurlijk ook: vip@welzijnzuidplas.nl. 
Kom je liever een keer langs op kantoor? Maak dan een afspraak door te bellen naar Jolanda van der Maas (06-39882659) of Romana van Wensveen (06-14763414). Jolanda van der Maas 06-39882659

Romana van Wensveen 06-14763414