Banner

Wat is een VOG?
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Waarvoor heeft u een VOG nodig?
Een VOG is in sommige gevallen wettelijk verplicht. Bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie waarin gewerkt wordt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. U kunt als organisatie uw vrijwilligers vragen een VOG te overhandigen voordat zij starten met hun vrijwilligerswerk.
- Gratis VOG voor vrijwilligers
-
VOG voor natuurlijke personen (VOG NP)
-
VOG voor rechtspersonen (VOG RP)


Gratis VOG

Organisaties die met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking werken kunnen via www.gratisvog.nl gratis een VOG aanvraag doen voor hun vrijwilligers. Voor deze gratis aanvraag moet de organisatie wel aan een aantal criteria voldoen, te weten:
- De organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
- De organisatie bestaat voor minimaal 70 procent uit vrijwilligers en is een echte vrijwilligersorganisatie (heeft geen winstoogmerk en is niet actief op een concurrerende markt). Onder meer uitgezonderd van de Regeling Gratis VOG zijn: welzijnsorganisaties, scholen, BSO, TSO en peuterspeelzalen en organisaties met een winstoogmerk.
- De voor de organisatie werkzame vrijwilligers zijn niet reeds op grond van andere wet- of regelgeving gehouden om een VOG aan te vragen. Vrijwilligers binnen de organisaties werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking.
- De organisatie kan aantonen dat er preventief beleid is om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dit kan variëren van het hebben van vertrouwens-(contact)personen tot een goed aannamebeleid voor vrijwilligers. U moet óf een link kunnen plaatsen naar informatie op uw website óf een document uploaden óf uw beleid kunnen omschrijven.
Uitgebreidere informatie over de VOG is te vinden onder “Informatie voor organisaties en vrijwilligers www.inveiligehanden.nl 


Goed Geregeld: kwaliteitskeurmerk NOV

“Goed Geregeld” is een landelijke kwaliteitsonderscheiding van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Deze certificering geeft aan dat uw vrijwilligersbeleid op orde is. Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen, toont u aan dat uw organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria van de vereniging NOV. Meer weten? Klink hier voor meer informatie over de voorwaarden.


Maak je vrijwilligersorganisatie veiliger

Werkt u als organisatie met en voor minderjarigen, dan is de zorg voor een veilige  omgeving een essentieel onderdeel van de kwaliteit. Maatregelen nemen om seksueel misbruik te voorkomen horen daarbij. En voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt. Surf naar www.inveiligehanden.nl voor alle ins en outs rondom het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En om te zien wat u moet doen als er toch seksueel misbruik heeft plaatsgevonden.

E-herkenning
Organisaties die niet in aanmerking komen voor een gratis VOG kunnen middels e-Herkenning digitaal VOG’s aan te vragen. De aanvragen zijn niet gratis, maar de kosten van de aanvraag zijn € 7,50 lager dan aanvragen via de gemeente. Voor een organisatie met veel vrijwilligers kan deze vorm van aanvragen een behoorlijk rendement opbrengen. De kosten voor eHerkenning bedragen minimaal € 10,00 per jaar per organisatie. De organisatie of vereniging moet wel een inschrijfnummer hebben bij de KvK.


Contact
Het VIP is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 15.00 uur. Een mail sturen kan natuurlijk ook: vip@welzijnzuidplas.nl.

Kom je liever een keer langs op kantoor? Maak dan een afspraak door te bellen naar Jolanda van der Maas (06-39882659) of Romana van Wensveen (06-14763414).

Jolanda van der Maas 06-39882659

Romana van Wensveen 06-14763414