Banner

Ouderenadvisering


Als oudere kunt u tegen zaken en gebeurtenissen aanlopen, waar u niet direct raad mee weet. U kunt denken aan problemen met uw gezondheid, het verlies van een dierbare, gevoelens van eenzaamheid, zorgen om uw financiën, vergeetachtigheid,  moeite u zelfstandig te redden in uw woning, vervoersproblemen etc.  Met al uw vragen kunt u terecht bij de ouderenadviseurs in Welzijn Zuidplas!
 
Voor wie is de ouderenadviseur?

- Alle mensen van 55 jaar en ouder die woonachtig zijn in de gemeente Zuidplas
- Mantelzorgers van senioren in de gemeente Zuidplas, die een vraag hebben of op zoek zijn naar een luisterend oor
- Hulpverleners met vragen rondom de problematiek van ouderen


Welzijn Zuidplas heeft twee ouderenadviseurs en een aantal vrijwillige ouderenvoorlichters.  U kunt een afspraak maken met de ouderenadviseur voor een huisbezoek of een gesprek op kantoor.
 
Wat doet de ouderenadviseur?
- Luistert naar uw verhaal
- Brengt uw problemen in kaart
- Zoekt met u naar oplossingen voor uw probleem
- Geeft informatie en advies
- Meldt u aan voor voorzieningen
- Begeleidt u tot er een oplossing is
- Begeleidt u wanneer u eenzaam bent


Huisbezoeken

Er zijn  twee soorten huisbezoeken: het signalerend huisbezoek door de ouderenvoorlichter  (vrijwilliger) en het huisbezoek door de ouderenadviseur. Een signalerend huisbezoek is vrijblijvend. U kunt hier uw vragen aan de ouderenvoorlichter stellen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De vrijwilliger bekijkt samen met u aan welke informatie / advies of ondersteuning u behoefte heeft. Dit bespreekt de vrijwilliger  met de ouderenadviseur. Op uw verzoek neemt de ouderenadviseur contact met u op voor een vervolgafspraak .
De huisbezoeken van de ouderenadviseur gaan dieper op vragen, wensen en mogelijkheden in. De ouderenadviseur inventariseert uw (hulp)vraag of probleem en gaat samen met u op zoek naar de best passende oplossing. U bepaalt  altijd  zelf welke hulp geboden of aangevraagd wordt.

Koffiedrinken/Spreekuur (zie activiteiten voor ouderen)
Regelmatig kunt u in de dorpen van Zuidplas gezellig koffie komen drinken met de ouderenadviseur. Dit is een uurtje waar ouderen elkaar voor de gezelligheid kunnen ontmoeten. Ook kunt u hier vragen stellen aan de ouderenadviseur.

Onafhankelijke cliëntondersteuning is in gemeente Zuidplas goed geregeld. Meer informatie daarover kunt u hier vinden.

Cherel Satijn 06-38268071

Shantie Hannoeman 06-42652410