Banner

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag?
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. 
 
Als je vrijwilligerswerk gaat doen met minderjarigen of kwetsbare doelgroepen (ouderen, mensen met een verstandelijke beperking bijvoorbeeld) is de kans groot dat de organisatie je vraagt om een verklaring omtrent gedrag voor te leggen voordat je gaat starten als vrijwilliger. In de meeste gevallen zal de organisatie de kosten voor een VOG vergoeden of  een VOG aanvragen via de regeling gratig VOG.

Contact 
Het VIP is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur. Je kunt ons bereiken via het telefoonnummer: 06-14763409. Een mail sturen kan natuurlijk ook: vip@welzijnzuidplas.nl. 
Kom je liever een keer langs op kantoor? Maak dan een afspraak door te bellen naar Jolanda van der Maas (06-39882659) of Romana van Wensveen (06-14763414).Jolanda van der Maas 06-39882659

Romana van Wensveen 06-14763414