21.04.2021

Digitale Workshop Mantelzorg en levenstestament

Mantelzorg en levenstestament

Mantelzorg en Levenstestament

 

Je bent mantelzorger en gewend om allerlei zaken samen met degene voor wie je zorgt te regelen. Maar wat als de zorgvrager niet (langer) in staat is om zelf beslissingen te nemen of te overleggen? Of als je verstandelijk beperkte kind 18 jaar en dus volwassen wordt?

Het is verstandig en soms ook noodzakelijk om wettelijke vertegenwoordiging te regelen. Is er niets geregeld? Dan kan dit tot lastige en frustrerende situaties leiden.Bijvoorbeeld dat de zorgbehandeling van je vader wordt voortgezet terwijl jij weet dat hij dit niet wil. Of de bank geeft geen toegang tot de rekeningen en instanties willen geen vertrouwelijke informatie delen.Wanneer mantelzorgers gevraagd worden om belangen van naasten te behartigen omdat zij dat zelf niet meer kunnen, dan is het goed dat ze weten waar ze ja tegen zeggen.

 

Steunpunt Mantelzorg (Welzijn Zuidplas) geeft een digitale bijeenkomst rond dit thema.

 

Tijdens de workshop geeft notaris Van der Hammen (notaris heeft kantoor in Zevenhuizen en Nieuwerkerk aan de IJssel) informatie die mantelzorgers en hun naasten voorlichting geeft over het levenstestament.

De notaris zal vertellen wat in een levenstestament kan worden geregeld en waarom een levenstestament van belang kan zijn. Maar ook wat het betekent als je als mantelzorger de taak krijgt als belangenbehartiger. Want wat wordt er nu precies van je verwacht als je optreedt als belangenbehartiger? En hoe leg je verantwoording af aan anderen om mogelijk latere verwijten te voorkomen? Deze en mogelijk andere vragen die bij de mantelzorgers en hun naasten leven, zal de notaris tijdens de workshop zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.

 

 

Na deze workshop

· Weten mantelzorgers en hun naaste wat in een levenstestament allemaal geregeld kan worden en wat de meerwaarde hiervan kan zijn

· Weten mantelzorgers wat er van ze verwacht wordt als zij besluiten om op te treden als belangenbehartiger van een partner, een ouder of kennis

· Kennen mantelzorgers het belang van goede verantwoording en hoe je dit moet doen

· Weten mantelzorgers wat ze kunnen doen op het moment dat ze hun afspraken als behartiger niet kunnen nakomen

· Tijdens en na de bijeenkomst de bijeenkomst is er via de chat ruimte voor mantelzorgers en hun naasten om vragen aan de notaris te stellen.

 

Wanneer en waar?

De (gratis) digitale bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 25 mei van 20.00uur tot 21.15uur.

U kunt zich aanmelden via

ikgeefmijop!

of via 06-52834685 (inspreken is voldoende)

 

 

Na aanmelding krijgt u daags voor de bijeenkomst per e-mail de link waarmee u kunt deelnemen aan de bijeenkomst.