16.03.2018

Gezamenlijke aanpak van eenzaamheidsbestrijding

Hoe kunnen organisaties in de gemeente Zuidplas tot een integrale aanpak komen van eenzaamheidsbestrijding?

Mooie opkomst bij ‘Zuidplas verbindt!’

 

Hoe kunnen organisaties in de gemeente Zuidplas tot een integrale aanpak komen van eenzaamheidsbestrijding? Deze vraag stond centraal tijdens de werkconferentie ‘Zuidplas verbindt’ in Swanla, georganiseerd door gemeente Zuidplas, Coalitie Erbij en Welzijn Zuidplas. Het thema eenzaamheid werd deze avond actief onder de aandacht gebracht bij bestuurders/managers van vrijwilligers- en professionele organisaties. De opkomst was hoog, 29 organisaties waren vertegenwoordigd door zo'n 60 aanwezigen. Wethouder Daan de Haas verzorgde de opening.

 

Wethouder Daan de Haas: “De gemeente Zuidplas vindt het belangrijk het onderwerp permanent te agenderen. Juist omdat er geen simpele oplossingen bestaan is het belangrijk om langdurig in te zetten voor een integrale en duurzame aanpak van eenzaamheid. Alleen op die manier kunnen we verbeteringen voor mensen verwachten.”

 

Lokale aanpak

Tijdens de conferentie werd in subgroepen van gedachten gewisseld over verbeterpunten in de lokale aanpak van eenzaamheid. Zo spraken de aanwezige vertegenwoordigers over of er voldoende kennis en deskundigheid in huis is om eenzaamheid te signaleren en bespreekbaar te maken. En of er voldoende methodiek en/of aanbod is om er daadwerkelijk iets aan te kunnen doen. Ook werd besproken of een meldpunt of coördinator voor eenzaamheid helpend zou kunnen zijn binnen een integrale aanpak. Daarnaast kwamen onderdelen als taboedoorbreking en een mogelijke preventieve aanpak aan bod. Aan het eind van de avond was de conclusie dat ondanks het al bestaande aanbod, er grote behoefte is om breder in te zetten op een integrale aanpak rondom eenzaamheid. De werkconferentie was een eerste stap naar een vervolg.

 

Cijfers

Uit onderzoek (RIVM, GGD en CBS) blijkt dat zo’n 40% van de Nederlanders matig tot sterk eenzaam is. De meesten hiervan krijgen hun leven, al dan niet met behulp van de omgeving, weer op de rit. Maar een gedeelte is sterk vereenzaamd, wat lichamelijke en psychische klachten met zich mee brengt. Eenzaamheid komt zowel bij jongeren als ouderen voor. Uit onderzoek blijkt dat ook in Zuidplas het percentage rond 40% ligt. Het thema verdient dan ook zeker de aandacht.

 

Meedenken?

Geïnteresseerden die willen meedenken, kunnen contact opnemen met de Sociaal Makelaar via ruth@welzijnzuidplas.nl of 06-14763415.