31.03.2019

Hoe kan je een datalek voorkomen?

Datalek voorkomen

HOE KAN JE EEN DATALEK VOORKOMEN?

Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) organiseerde in samenwerking met de gemeente Zuidplas op woensdag 27 maart een vervolgbijeenkomst over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze avond was een vervolg op de informatiebijeenkomst over de AVG die in 2018 plaatsvond.

Barbara Hamburger, functionaris gegevensbescherming bij de gemeente Zuidplas en Carlo Vreugde gingen in op de vele vragen die vanuit het publiek werden gesteld. Ook gaven ze informatie over welke trends er door de Autoriteit Persoonsgegevens zijn geconstateerd als het gaat om datalekken. Ondanks de taaie stof, was het een interactieve avond en werd er door de aanwezige organisaties goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te netwerken.