13.11.2017

Informatiebijeenkomst VIP geslaagd

Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) verzorgde op maandagavond 6 november een informatieve bijeenkomst in Moordrecht. Tijdens het eerste deel van de avond werd ingegaan op het belang van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), met name voor vrijwilligers die met kwetsbare doelgroepen werken. In 2015 is door de landelijke overheid de ‘regeling gratis VOG’ in het leven geroepen voor vrijwilligersorganisaties die werken met kinderen, jongeren en mensen met een verstandelijke beperking (www.gratisvog.nl).
Omdat de regeling gratis VOG op dit moment nog niet geldt voor vrijwilligersorganisaties die werken met kwetsbare ouderen, kunnen deze organisaties vooralsnog bij de gemeente Zuidplas terecht om de kosten die gemaakt worden voor de VOG’s te declareren.

Tijdens het tweede deel van de avond werd de methode ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’ (MVKT) toegelicht. Een trainer van Sportservice Zuid Holland gaf daarbij een beknopte toelichting over de vijf stappen die bij deze methode worden toegepast. De aanwezige vrijwilligers (die actief zijn bij diverse sportclubs, culturele verenigingen en  zorginstellingen) gaven aan hierdoor geïnspireerd te zijn en er binnen hun eigen vereniging of organisatie zelf mee aan de slag te gaan. Het VIP zal, bij voldoende belangstelling, de volledige training ‘MVKT’ begin 2018 aanbieden.