16.05.2016

Jaarprogramma Alzheimer Café

Het Alzheimer café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie en over de mogelijkheden voor hulp. Dit in een gemoedelijke sfeer. Het programma is als volgt:


Donderdag 26 mei: Dilemma’s en grenzen door de casemanager
Locatie: “de Krom” Middelweg 32 in Moordrecht

Donderdag 30 juni: Mantelzorger in het zonnetje
Locatie: De Zevenster, Leliestraat 3 in Zevenhuizen

Donderdag 29 september: psycholoog over het gedrag
Locatie: Woonzorgcentrum de Meander, Boslaan 1 in Nieuwerkerk aan den IJssel

Donderdag 27 oktober: Film Alzheimer experience
Locatie: “de Krom” Middelweg 32  in Moordrecht

Donderdag 24 november: Opname in zicht?
Locatie: De Zevenster, Leliestraat 3 in Zevenhuizen


Het doel van het Alzheimer café is, naast lotgenotencontact ook informatie bieden en ervaringen uitwisselen. Elke bijeenkomst wordt er een bepaald thema met betrekking tot dementie besproken. Dit thema wordt uitgewerkt in de vorm van een interview door een gespreksleider met een gastspreker.

Het Alzheimer café Zuidplas is een reizend café. Dat betekent dat het bij toerbeurt wordt gehouden in Zevenhuizen, Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht .Kom gerust eens kijken. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. Heeft u vervoer nodig, of heeft u andere vragen dan kunt u contact opnemen met ZieZo Zuidplas. Telefoon: 0180 310050

De indeling van de avond is steeds hetzelfde:

19.00 uur    Welkom met koffie en thee
19.30 uur    Het informatieve gedeelte van de avond
20.00 uur    Pauze, koffie en thee en onderling contact
20.30 uur    Vragen stellen aan de deskundige en verdere discussie
21.00 uur    Informeel samenzijn, eventueel contact leggen met aanwezige hulpverleners en “napraten”