5.03.2018

Wil jij graag in de jongerenraad?

De jongerenraad Zuidplas is op zoek naar leden in de leeftijd van 12 t/m 23 jaar, die graag meedenken, meepraten, meebeslissen en meedoen!


Wat is de jongerenraad?
Je kunt als jongere een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving. De jongerenraad is een vaste groep jongeren die regelmatig bijeenkomt (ongeveer 1x per maand). Voor het zitting nemen in de jongerenraad en het actief meedenken, meepraten, meebeslissen en meedoen krijgen leden een kleine financiële bijdrage, net als gemeenteraadsleden dat krijgen.


Wat doet de jongerenraad zoal? 
1. Het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeente Zuidplas, daar waar het gaat om zaken die de jeugd aangaan.
2. Initiatieven nemen om contact te onderhouden met het college van B&W en de politiek en de beleidsmedewerker van de gemeente Zuidplas.
3. Bij zoveel mogelijk jongeren in Zuidplas interesse wekken voor het gemeentebeleid en inspraak stimuleren.
4. Informatie en documentatie over behoeften van de jeugd verzamelen.


Waarover kan het gaan binnen de jongerenraad?
De jongerenraad geeft advies inzake het jeugdbeleid. De onderwerpen die hieronder vallen zijn o.a.:
De geplande speel- en ontmoetingsvoorzieningen voor de jeugd, activiteiten  voor de jeugd, huisvesting voor jongeren, (gezondheids)zorg, jeugdhulpverlening, jongereninformatie, overlast en veiligheid en onderwijs.


Samenstelling
De jongerenraad bestaat uit 7  t/m 13 jeugdleden in de leeftijd van 12- 23 jaar, woonachtig in de gemeente Zuidplas. Het streven is uiteraard dat middels de leden van de jongerenraad alle dorpskernen vertegenwoordigd zijn!

Heb je interesse? Je kunt via de mail (jongerenraadZP@gmail.com) contact opnemen als je graag in de jongerenraad wilt. Bellen of whatsappen kan trouwens ook 06-21185387. Op facebook zijn we terug te vinden als Jongerenraad Zuidplas.