16.06.2019

Meer inzicht, rust en vertrouwen door Sport4Work

Sport4Work Inzicht, rust en vertrouwen

Meer inzicht, rust en vertrouwen door Sport4Work

 

In maart ging de 5e editie van Sport4Work van start met 8 deelnemers. Maandagavond 27 mei jl. vonden de eindpresentaties plaats in jongerencentrum ’t Blok. Van de 8 deelnemers vielen er twee af; één vanwege gezondheidsredenen en één omdat hij al in de 1e week een baan gevonden had. Met de eindpresentaties vertelden de deelnemers over hun ervaringen in de afgelopen 10 weken. Bijzondere verhalen die stuk voor stuk de aanwezigen raakten.

 

Zo vertelde één van de deelnemers over een verleden waarin hij gepest werd en zijn draai niet kon vinden. Een ander vertelde over zijn moeizame jaren op school waar hij niet begrepen werd. Weer een ander vertelde dat het zo moeilijk was om niet te weten wat je moet doen met je leven en daarin geen steun te ervaren.

 

Via verschillende wegen waren deze jongeren terecht gekomen bij Sport4Work. Een pittig programma van 10 weken, waarbij de jongeren drie dagen per week werkten aan theorie, sport en het opdoen van werkervaring. Belangrijk is dat Sport4Work uitgaat van je kracht, er wordt gekeken naar wat je wél kan. De ervaring is dat jongeren hier een hele positieve boost van krijgen, waardoor er veel mogelijk wordt. Dat dit ook deze editie is gelukt werd maandagavond bevestigd door de deelnemers. Ook aanwezige ouders onderschreven het positieve effect van Sport4Work: ‘’We wisten echt niet meer waar we terecht konden. Al maanden zat hij thuis en deed hij niets. Sport4Work heeft hem een kans gegeven en hij heeft hem gelukkig gegrepen. Ik ben zo trots op hem zoals hij hier nu staat.’’

 

Door veel aandacht te besteden aan het talent van de deelnemers werd samen met de coaches gezocht naar de best passende vervolgstap, een baan of opleiding. Met sport werd er gewerkt aan zelfvertrouwen en samenspel. Door het oefenen van sollicitatiegesprekken met leden van Rotaryclub Zuidplas, het leren opstellen van een CV en het werken aan gesprekstechnieken werden deelnemers voorbereid op het sollicitatieproces. Zoals één van de deelnemers het mooi verwoordde: ‘’Door Sport4Work heb ik meer inzicht gekregen in mezelf, dat geeft rust en vertrouwen in de toekomst.’’ Belangrijk is dat de deelnemers nu handvaten hebben om aan de slag te gaan met werk en opleiding. Dit betekent niet dat ze worden los gelaten. De jongerencoaches van Welzijn Zuidplas blijven de jongeren nauw volgen en zullen blijven ondersteunen waar nodig.

 

Sport4Work is een samenwerkingsproject van Rotaryclub Zuidplas, De Jonge Krijger, Sportstichting Zuidplas en Welzijn Zuidplas en wordt mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak en gemeente Zuidplas.