8.12.2017

Mishandeling bij kinderen en ouderen: niet wegkijken, maar bespreekbaar maken

Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) organiseerde in de landelijke Week Tegen Kindermishandeling en Huiselijk Geweld een seminar over het signaleren van kinder- en ouderenmishandeling. Het seminar vond plaats op dinsdag 21 november in De Meander in Nieuwerkerk aan den IJssel en werd goed bezocht.  Vijfendertig vrijwilligers en beroepskrachten waren aanwezig.
Anita Geuze van Veilig Thuis (voorheen Advies en Meldpunt Kindermishandeling) gaf de deelnemers tijdens het plenaire gedeelte informatie over Veilig Thuis. Veilig Thuis kan (anoniem) geraadpleegd worden bij  vermoedens  van mishandeling, verwaarlozing, huiselijk geweld  of (financiële)uitbuiting. Daarnaast kan er meegedacht worden als het gaat om mogelijke vervolgstappen.
Ook gaf Anita Geuze uitleg over wat er gebeurt na een melding bij Veilig Thuis. Ze benadrukte dat altijd de samenwerking met de ouders of familie wordt gezocht om de veiligheid van het kind of de oudere te garanderen. Pas als dit niet mogelijk is, zijn ingrijpendere maatregelen nodig en kan uithuisplaatsing volgen.
Na het plenaire gedeelte over Veilig Thuis konden de deelnemers een workshop naar keuze volgen. Er kon een keuze gemaakt worden tussen een workshop over mishandeling bij kinderen en een workshop over mishandeling bij ouderen. In beide workshops werd stilgestaan bij diverse vormen van mishandeling (verwaarlozing, misbruik en uitbuiting) en welke signaleren daarbij horen. Er was ook ruimte om eigen casussen in te brengen.
Tijdens de workshops werd duidelijk dat het vaak  lastig is om vermoedens van misbruik of verwaarlozing bespreekbaar te maken. Wat belangrijk is om vermoedens van mishandeling in ieder geval te delen met een directe collega of leidinggevende en indien nodig Veilig Thuis te bellen voor advies.