18.01.2019

Nieuw BRAinS seizoen!

Nieuwe brochure voorjaar 2019 is er weer

De nieuwe brochure is weer uit!

Een record aantal van 4.400 stuks zijn verspreid.

Dit voorjaar kun je bij BRAinS voor nieuwe leuke en leerzame activiteiten opgeven, zoals Chinese taalles, programmeren, robot maken, Molukse maiskoeken bakken, bloemboter maken, ontwerp je eigen bloempot en fitness!

Kijk voor het programma en om je op te geven op: www.welzijnzuidplas.nl/inschrijven-brains