11.10.2018

Raadsleden op bezoek in ’t Blok

Meet & Greet

Met de ‘Meet & Greet’ die afgelopen maandagavond plaats vond in ’t Blok, konden raadsleden nader kennismaken met Welzijn Zuidplas. De raadsleden werden verwelkomd door Dhr. de Deugd, voorzitter van stichting Samen Zuidplas. Samen met NPV Zuidplas vormt deze stichting het samenwerkingsverband Welzijn Zuidplas. Tijdens de ‘Meet & Greet’ stond de inzet van vrijwilligers centraal.


Zo’n 130 vrijwilligers zetten zich vanuit de welzijnsorganisatie in om inwoners te ondersteunen op allerlei gebieden. Door mensen te helpen met hun financiële administratie, door huiswerkbegeleiding te geven aan kinderen met een achterstand, door jongeren elkaar te laten ontmoeten, door ouderen en mantelzorgers te ondersteunen met o.a. huisbezoeken. Om een beeld te geven van de veelzijdigheid aan taken en de gedrevenheid van de vrijwilligers, is er een video gemaakt over ‘vrijwillige inzet bij Welzijn Zuidplas’ (www.welzijnzuidplas.nl/werken-bij/vrijwilligers.html)


Na het bekijken van deze video, konden de raadsleden zelf in gesprek met de beroepskrachten en vrijwilligers. Na het slotwoord van Dhr. Bogaard, voorzitter van NPV Zuidplas, kon er nog geborreld worden. Jongeren trakteerden op lekkere hapjes en zo werd het naast een informatieve avond, ook nog heel gezellig.