1.11.2017

Seminar Kindermishandeling en Ouderenmishandeling

In Nederland groeien ruim 118.00 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. Om die reden organiseert het Vrijwilligers Informatie Punt in de Week tegen Kindermishandeling (van 20 tot en met 26 november) een seminar over Kindermishandeling en Ouderenmishandeling. Het Seminar is bedoeld voor vrijwilligers en professionals die met kinderen en/of ouderen werken en vindt plaats op dinsdag 21 november van 19:30 - 21:00 in Nieuwerkerk aan den IJssel. Door medewerkers van Veilig Thuis Hollands Midden, Sociaal Team Zuidplas en Ouderenadvies van Welzijn Zuidplas wordt aan deze avond een bijdrage geleverd.
Tijdens het plenaire gedeelte van deze avond zal informatie worden gegeven over Veilig Thuis; wat doen ze, hoe werken ze en waarvoor kun je hen benaderen? Vervolgens zal in de workshop over kindermishandeling worden ingegaan op signalen die kunnen wijzen op mishandeling, verwaarlozing of misbruik van kinderen. In de workshop over ouderenmishandeling zal worden uitgelegd wat ouderenmishandeling is en hoe je het kunt herkennen. In beide workshops zal ook aandacht worden besteed aan hoe je mishandeling, verwaarlozing en uitbuiting kunt helpen stoppen en welke stappen je daarvoor moet ondernemen.


Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met het Vrijwilligers Informatie Punt van Welzijn Zuidplas door te mailen naar vip@welzijnzuidplas.nl of te bellen naar 06-39882659/06-14763414.