29.01.2020

Statushouders steken graag de handen uit de mouwen

Statushouders steken graag de handen uit de mouwen

Statushouders steken graag de handen uit de mouwen

 

Mensen met een taalachterstand of psychische aandoening willen graag participeren. Toch is het voor hen vaak lastig om een geschikte vrijwilligers- of werkervaringsplek te vinden. En dat terwijl veel vrijwilligersorganisaties maar moeizaam nieuwe vrijwilligers kunnen vinden. De vraag wat zij voor elkaar zouden kunnen betekenen stond centraal tijdens de inspiratieavond die het Vrijwilligers Informatie Punt op maandag 27 januari, in samenwerking met Stichting KernKracht en VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland, organiseerde.
Er kwamen mooie gesprekken en ontmoetingen tot stand tussen de aanwezige organisaties en de vrijwilligers van Kernkracht en Vluchtelingenwerk. Daarnaast werden er ideeën geopperd en contacten gelegd om de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk voor deze doelgroepen verder te verkennen. Er is een mooie basis gelegd om elkaar te vinden en elkaar te versterken.