26.09.2019

Wereld Alzheimerdag

Wereld Alzheimerdag 21 september

Wereld Alzheimerdag 21 september

Zaterdag 21 september 2019 was het Wereld Alzheimerdag. Ook in Zuidplas werd hier aandacht aan besteed. Zo organiseerde het Steunpunt Mantelzorg van Welzijn Zuidplas een lunch met lotgenotencontact voor kinderen en naasten van mensen met dementie. Er waren 10 lotgenoten waarvan vier dertigers, die al een ouder hebben met dementie. Wethouder Daan de Haas was ook aanwezig en ging met de aanwezigen het gesprek aan. De bezoekers gaven aan zeker twee maal per jaar een dergelijke bijeenkomst te willen, waarin kennis en ervaring uitgewisseld kan worden. Steunpunt Mantelzorg gaat gehoor geven aan deze wens. Voor partners van mensen met dementie wordt al vijf keer per jaar een lotgenoten bijeenkomst georganiseerd, de eerst volgende is op 12 november. Voor meer info: www.welzijnzuidplas.nl/mantelzorg.