Banner

Voor iedereen

Wil je een activiteit doen? Wil je iets leren? Wil je helpen of kunnen we je helpen?
Dit zijn vragen waarvoor iedereen uit de gemeente Zuidplas bij Welzijn Zuidplas terecht kan.

Er is een groot activiteitenaanbod voor jong & oud. Ook zijn er veel activiteiten, waar je iets kunt leren. Denk bijvoorbeeld aan een  groot cursusaanbod via BRAinS, maar ook aan workshops voor de oudere doelgroep. Als je wilt  helpen, ben je bij Welzijn Zuidplas aan het goede adres. Bij het Vrijwilligers Informatie Punt vind  je vacatures van vrijwilligersorganisaties in de hele gemeente. Ook vind je er vragen van andere  inwoners, waar jij misschien bij kunt helpen.

 

Natuurlijk kun je ook bij Welzijn Zuidplas terecht als  je hulp nodig hebt. Bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren of bij een stukje ondersteuning  in het leven van alledag. Wanneer er meer hulp nodig is, werkt Welzijn Zuidplas nauw samen  met het Sociaal Team en kan er gezamenlijk worden gekeken of extra hulp wenselijk is. Ook wordt er nauw samengewerkt met het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Sociaal Makelaars.

 

Bezoek Welzijn Zuidplas op één van de locaties, De Hoed, de Meidoorn of ’t Blok of kijk op deze site voor meer informatie!

 

In het kort:
- Activiteiten en projecten voor jong en oud
- Uitgebreid cursusaanbod en stageplekken
- Een plek voor een luisterend oor
- Ondersteuning buurtinitiatieven
- Indien nodig verdere hulp of doorverwijzing (Sociaal Team, CJG)
- Een plek waar je als inwoner hulp kunt vragen én aanbieden
- Vacatures en ondersteuning voor vrijwilligers(organisaties)
- Online marktplaats waar inwoners elkaar kunnen ondersteunen
- En nog veel meer....

 

Welzijn Zuidplas is een samenwerkingsverband van Stichting Samen Zuidplas (voorheen Stichting Jeugdwerk Zuidplas) en NPV, afdeling Zuidplas. Wil je meer lezen over de samenwerking van deze stichting en vereniging en de twee besturen dat kan hier!

Personeelsvertegenwoodiging
Welzijn Zuidplas heeft een PVT. Hier kun je daar meer info over vinden.

 

Stichting Samen Zuidplas heeft de ANBI status.

Balans 2019

Staat van Baten en Lasten 2019

Toelichting op de balans 2019

Jaarverslag 2019

Infographic 2019

WNT Verantwoording 2019

 

Privacyverklaring

 

Welzijn Zuidplas werkt met geregistreerde beroepskrachten en VOG verklaringen voor vrijwilligers.

Team