Banner

Welzijn Zuidplas heeft en personeelsvertegenwoordiging. Leden die de PVT vormen zijn: Brian van Aagten, Joke Deelen, Kim Terbrack
 
Taakverdeling: 

Brian is voorzitter 
Joke is vervangend voorzitter 
Kim is secretaris 
 
Kader:  
Collectieve belangen van werknemers behartigen m.b.t. de reorganisatie. Uiteraard kunnen wij op de achtergrond ook zaken uitzoeken over bijvoorbeeld ARBO-regels, CAO, IKB-/loopbaanbudget etc. PVT houdt ook veranderingen op dit gebied in het oog. Ons Reglement is hier te vinden.  Het jaarverslag wordt meegenomen in het jaarverslag van Welzijn Zuidplas. De vergaderfrequentie die we aanhouden: 1 x maand op de laatste donderdag van 14.00 uur tot 15.00 uur.  Verslagen worden met het gehele team en de besturen gedeeld. 

Contact
PVT@welzijnzuidplas.nl