Jongerenraad

Wat is een jongerenraad?
 De jongerenraad is een groep jongeren die regelmatig bijeenkomt (ongeveer 11 keer per jaar) en gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de gemeente. 

De taken van een jongerenraad kunnen bijvoorbeeld zijn:  
- Het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeente Zuidplas, daar waar het gaat om zaken die de jeugd aangaan.
- Opkomen voor de belangen van jongeren.
- De gemeente op de hoogte brengen wat er speelt onder jongeren in Zuidplas.

Waarover kan het gaan binnen de jongerenraad?
De jongerenraad geeft advies inzake het jeugdbeleid. De onderwerpen die hieronder vallen zijn o.a.:
- De geplande speel- en ontmoetingsvoorzieningen voor de jeugd
- Activiteiten voor de jeugd
- Wijzigingen in het gemeentelijke beleid t.a.v. de jeugd
- Huisvesting voor jongeren
- Gezondheidszorg (o.a. alcohol en drugs)
- Jeugdhulpverlening
- Jongereninformatie
- Overlast en veiligheid

Samenstelling
De jongerenraad bestaat uit 7 t/m 13 jeugdleden in de leeftijd van 12- 23 jaar, woonachtig in de gemeente Zuidplas. Het streven is dat middels de leden van de jongerenraad alle dorpskernen van de gemeente Zuidplas vertegenwoordigd zijn. Wij zijn op zoek naar nieuwe leden.

 

Ben jij:

-Tussen de 12 en 23 jaar?

-Woonachtig in de gemeente Zuidplas?

-Geïnteresseerd in dat wat jongeren aangaat in de gemeente?

Meld je aan!

 

Contact:

Mail: Jongerenraadzp@gmail.com

Bel of app: 06-21185387

Kim Terbrack 06-21185387