Kindergemeenteraad

De gemeente Zuidplas heeft een kinderburgemeester en een kinderraad. De kinderburgemeester wordt jaarlijks geselecteerd uit basisschoolleerlingen die zich in groep 7 kandidaat stellen voor het kinderburgemeestersambt. Alle basisscholen in de gemeente Zuidplas leveren een kandidaat. Na een presentatieronde in de raadzaal kiest een selectiecommissie de nieuwe kinderburgemeester. Deze commissie bestaat uit de burgemeester Han Weber, de wethouder Jan Verbeek en de zittende kinderburgemeester. De begeleiding van de kindergemeenteraad wordt vanuit het jeugdwerk van Welzijn Zuidplas gedaan. De kinderburgemeester die dit jaar de kindergemeenteraad leidt is Vienne Zwarteveld uit Zevenhuizen. Hieronder ziet u wat impressiefoto’s van de huidige kindergemeenteraad 2019-2020.

Rick Gort 06-39185654